ahoj Asociace průmyslové bezpečnosti - Praha 4 IČO 72566710 - Katalog.cz

Asociace průmyslové bezpečnosti

Sídlo firmy:
Ulice Novodvorská 1010/1010
Obec Praha 4
PSČ 14200

Obchodní rejstřík:
Název firmy Asociace průmyslové bezpečnosti
IČO 72566710
ID datové schránky jgsvn9j


Kategorie


Předmět podnikání
 • Koordinovat, zastupovat, hájit a prosazovat společné zájmy členů ve vztahu k orgánům veřejné správy, dalším fyzickým a právnickým osobám i ve vztahu k zahraničí
 • Zpracovávat připomínky k právním předpisům týkajícím se průmyslové bezpečnosti, zejména k implementaci jednotlivých směrnic Evropské unie a vytvářet podmínky pro eliminaci nepříznivých dopadů těchto předpisů do hospodářské činnosti členů
 • Působit při odstraňování rozporů mezi členy asociace, dbát na dodržování pravidel hospodářské soutěže v souladu s právními předpisy a na dodržování zásad etického jednání a chování jednotlivých členů
 • Vykonávat auditní a posudkovou činnost v oblasti průmyslové bezpečnosti
 • Podporovat vědeckou činnost týkající se činnosti jednotlivých členů v oblasti průmyslové bezpečnosti, uveřejňovat důležité poznatky, případně vydávat odborné časopisy, publikace, pořádat odborné semináře a konference
 • Propagovat význam průmyslové bezpečnosti
 • Na základě požadavků členů asociace zabezpečovat a zprostředkovávat výchovu a vzdělávání a organizovat výměnu zkušeností a spolupráce se zahraničím
 • Zabezpečovat zastoupení asociace v mezinárodních organizacích a jejich orgánech
 • Podílet se na tvorbě společenských statistik a na sestavování evidence důležitých údajů
 • Poskytovat služby v rámci svého předmětu činnosti a výnosy z nich používat na úhradu příslušných nákladů na tyto služby
 • Na základě požadavku členů zakládat společnosti k zabezpečení plnění společných úkolů členů asociace

Copyright © 2023

Logo Katalog.cz