ahoj ASOCIACE ROMSKÝCH PODNIKATELŮ, SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ z.s., dále jen ve zkratce ARSZ z.s. - Praha 8 IČO 19506830 - Katalog.cz

ASOCIACE ROMSKÝCH PODNIKATELŮ, SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ z.s., dále jen ve zkratce ARSZ z.s.

Sídlo firmy:
Ulice Zlončická 586/586
Obec Praha 8
PSČ 18100

Obchodní rejstřík:
Název firmy ASOCIACE ROMSKÝCH PODNIKATELŮ, SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ z.s., dále jen ve zkratce ARSZ z.s.
IČO 19506830
ID datové schránky sk6xvkq


Předmět činností
  • 1. ARSZ z.s. se podílí svými náměty a připomínkami na tvorbě ekonomické a hospodářské politiky státu, zaměřené na Romskou menšinu a další národnostní menšiny, žijící na území ČR. Vytváří podmínky pro zahraniční spolupráci v rámci zakázek na území EU. Vytv áří střednědobé a dlouhodobé programy rozvoje a souvisejících odvětví sociálních podniků a živnostníků. 2. ARSZ z.s., usiluje formou přímých vztahů i účastí o hospodářské sociální dohody o vytváření alokaci finančních zdrojů zejména v podpoře podnikatelské činnosti v oblastech infrastruktury a životního prostředí. 3. ARSZ z.s., spolupracuje na tvorbě kvalifikačních a hodnotících standardů dalšího vzdělávání, podmínek rozvoje spolupráce učňovského školství, zdokonalování úrovně středního a vyššího odborného vzdělávání kurzy pro nezaměstnané a dělníky. 4. ARSZ z.s. se podílí na tvorbě obecně závazných právních předpisů pro obory, související činností v oblasti sociálního podnikání, politiky zaměstnanosti, bezpečnosti práce a sociální politiky 5. ARSZ z.s., spolupracuje se zahraničními institucemi s obdobným posláním, zejména prostřednictvím Evropské federace stavebního průmyslu. 6. ARSZ z.s., podporuje vytváření podmínek pro úspěšné sociální podnikání malých a středních podniků. 7. ARSZ z.s., poskytuje členům aktuální informace prostřednictvím elektronických medií Newsletteru, webových stránek Asociace i zasíláním odborné stavební literatury v oblastech podnikajících členů. 8. ARSZ z.s., zabezpečuje a posiluje pozitivní obraz Romských podnikatelů a veřejnosti. Prostřednictvím médií (tisku, rozhlasu, televize) a tiskových konferencí. 9. ARSZ z.s. se účastní vystoupeními svých expertů na konferencích a jiných významných celostátních akcích, zaměřených na problematiku legislativy, veřejného investování, inovací, technologií a sociálního podnikání. 10. ARSZ z.s. organizuje účast členů na celostátních výstavách a veletrzích. 11. ARSZ z.s. organizovat soutěže k prezentaci činnosti členů. 12. ARSZ z.s. prezentuje na webových stránkách členy s popisem jejich činností a dalšími rozhodujícími údaji. 13. ARSZ z.s. vede jednání se sociálními partnery ve věcech sociálního smíru, zejména při uzavírání kolektivních smluv vyššího stupně. 14. ARSZ z.s. zprostředkovává svým členům bezplatnou prvotní právní pomoc. 15. ARSZ z.s. spolupracuje s vysokými školami, odbornými organizacemi, komorami a dalšími institucemi činnými v oblastech podnikajících členů. 16. ARSZ z.s. je správcem Systému certifikovaných stavebních dodavatelů a vybraných podkladů (číselníků) pro zadávání veřejných zakázek na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj. 17. ARSZ z.s. poskytuje informace dostupné z trhu s vedením spolupráce při tvorbě prognóz a odhadu vývoje stavebního trhu v budoucím období.

Copyright © 2023

Logo Katalog.cz