ahoj Asociace soukromého zemědělství Znojmo, z. s. - Únanov IČO 19483163 - Katalog.cz

Asociace soukromého zemědělství Znojmo, z. s.

Sídlo firmy:
Ulice 12
Obec Únanov
PSČ 67131

Obchodní rejstřík:
Název firmy Asociace soukromého zemědělství Znojmo, z. s.
IČO 19483163
ID datové schránky 9zwvd57


Předmět činností
  • Podpora rodinnému hospodaření, jako jedinečnému generačnímu způsobu podnikání.
  • Ochrana půdy jako nenahraditelného statku, zdroje potravin a základu životního prostředí
  • Poradenská, informační a vzdělávací činnost zejména v oblastech zemědělství a lesnictví
  • Navazování a rozvíjení styků s obdobnými spolky v ČR i v zahraničí
  • Organizování společenských a odborných akcí
  • Výměna a shromažďování informací mezi členy
  • Zřizování a spravování zařízení a institucí na podporu rozvoje soukromého zemědělství
  • Prosazování odborné úrovně a etiky podnikání v oblasti zemědělství
  • Propagace selského a venkovského způsobu života a jeho základních hodnot široké veřejnosti
  • Vytváření podmínek pro hospodářský rozvoj svých členů a stabilní podnikatelské prostředí pro jejich podnikání

Copyright © 2023

Logo Katalog.cz