ahoj Asociace technického vzdělávání v ČR, z.s. - Praha 4 IČO 18037151 - Katalog.cz

Asociace technického vzdělávání v ČR, z.s.

Sídlo firmy:
Ulice Nad lesem 162/162
Obec Praha 4
PSČ 14700

Obchodní rejstřík:
Název firmy Asociace technického vzdělávání v ČR, z.s.
IČO 18037151
ID datové schránky 59a5jnq


Předmět činností
  • 1.Posláním Spolku je sdružovat fyzické a právnické osoby napříč obory, hájit jejich zájmy a pomáhat vytvářet podmínky pro lepší přístup ke vzdělávání a získávání dovedností. Účelem spolku je ochrana profesních zájmů nebo zájmů podnikajících osob. 2.Spolek vykonává k naplnění svého poslání zejména následující veřejně prospěšné činnosti: a.Sdružuje fyzické a právnické osoby a hájí jejich zájmy b.Propaguje a hájí zájmy svých členů a jejich cíle směrem k úřadům státní správy a samosprávy, dalším organizacím a odborné i laické veřejnosti na národní i mezinárodní úrovni. c.Poskytuje platformu pro sdílení znalostí, zkušeností mezi členy spolku. d. Pomáhá členům spolku získat patřičnou odbornost v pracovních i mimopracovních činnostech. e.Podporuje kladné vnímání osob, jež se vzdělávají. f.Spolupracuje s podnikatelským sektorem, školami, úřady a neziskovými organizacemi. g.Poskytuje vzdělávací, informační a poradenské služby skupinám i jednotlivcům. h.Zřizuje a provozuje dětské skupiny, dětské koutky a další zařízení péče o děti předškolního věku. i.Zřizuje a provozuje zařízení péče o děti školního věku. j.Pořádá semináře, workshopy a další vzdělávací akce, včetně akcí pro pedagogické pracovníky a pracovníky státní správy či samosprávy. k.Pořádá kulturní a dobročinné akce.

Copyright © 2023

Logo Katalog.cz