AUDIS - družstvo pro poskytování auditivních a audiovizuálních služeb

Ulice
Obec Červený Újezd, okres Praha-západ
PSČ 0
IČO 00471798
ID datové schránky 9nppbgx


Kategorie


Předmět podnikání
  • Sjednávání, zprostředkování a poskytování dílčích nebo komplexních tvůrčích, výrobních, organizačních a technických služeb ve sféře výroby audiovizuálních záznamů všech druhů, žánrů, forem a délek i jejich částí
  • Poskytování ubytovacích kapacit a servisu pro potřeby realizace audovizuálních záznamů jak pro tuzenmské, tak i zahraniční zákazníky při výrobě filmů a videogramů. Zahraničně obchodní činnost bude prováděna prostřednictvím organizací zahraničního obchodu, resp. organizací majících oprávnění k zahraničně obchodní činnosti v souladu s platnou československou právní úpravou
  • Zabezpečování umělecké i technicko-výrobní stránky hudebních a auditivních záznamů
  • Zprostředkování a poskytování všech druhů organizačních i výrobních služeb, včetně poradenství a rozborů pro sféru audovizuální výroby (např.rozbory literárních předloh, vypracování nákladových aproximativů, poradenství ve sféře autorských práv apod.)
  • Zprostředkování technologicko-výrobních služeb podle cíle vykonávané činnosti orientované i na další druhy práce jako např. pořizování cizojazyčných verzí audiovizuálních záznamů, zprostředkování laboratorních prací, pořizování auditivních i hudebních nahrávek apod.
  • Zprostředkování nabízených služeb v širokém spektru technologických i organizačních činností od zpracování rozpočtů, přes přípravné práce, natáčení až k postprodukci
  • Propagace vlastní činnosti a výkonů

Copyright © 2023