Austrian Airlines AG (organizační složka)

Sídlo firmy:
Ulice Na Perštýně 342/342
Obec Praha 1
PSČ 11000

Obchodní rejstřík:
Název firmy Austrian Airlines AG (organizační složka)
IČO 40615791
ID datové schránky ywfdffh


Kategorie


Předmět podnikání
  • 1.Zajišťování provozu letadel subjektu vlastním i cizím personálem a vlastními i cizími prostředky.
  • 2. Zajišťování rezervace míst o přepravní kapacity na leteckých spojích subjektu a na přípojových spojích k nim.
  • 3. Používání vlastního počítačového rezervačního a distribučně-prodejního systému podle nediskriminačních zásad stanovených ICAO pravidly pro regulaci a provoz počítačových rezervačních a prodejně distribučních systémů (Code of Conduct for Regulation and Operation of Computer Reservation Systems), zásad stanovených předpisy Evropských společenství, Evropskou konferencí pro civilní letectví a zásad stanovených čs. předpisy.
  • 4. Vystavování a prodej přepravních dokumentů subjektu v osobní a nákladní letecké dopravě, jakož i s tím související vybírání poplatků za poskytnutí doplňkových služeb ve svých kancelářích zřízených v ČSFR. Příjem za prodej přepravních dokladů před další m použitím v ČSFR případně převodem do zahraničí.
  • 5. Vystavování a prodej přepravních dokumentů subjektu v osobní a nákladní letecké dopravě za Kčs, jakož i s tím související vybírání poplatků za poskytnutí doplňkových služeb prostřednictvím zprostředkovatelů s tím, že tržby organizační složky vedené u p eněžního ústavu na území ČSFR. Korunový účet č.5000900001 zřízený u banky Austria AG, Revoluční 15, 113 03 Praha 1 je tento příslušný účet. Zprostředkovatelé musí být v době pověření držiteli platného čs. živnostenského oprávnění. Může být požadováno, aby subjekt oznámil čs. orgánům státní správy seznam zprostředkovatelů a adresy jejich provozoven, kterým svěřil k prodeji své přepravní dokumenty. O prodejích přepravních dokumentů bude vedena evidence, z níž bude zřejmý druh dokumentů, respektive služby, hodnota, způsob úhrady, komu byla služba poskytnuta. Evidenci je možno nahradit kopií prodejního deníku. Kromě toho organizační složka na požádání doloží počet přepravených cestujících a hmotnost přepraveného zboží a pošty na svých linkách do(z ČSFR.
  • 6. Převádět přebytky korunových tržeb nad korunovými výdaji do svého ústředí na základě Dohody o podpoře a ochraně investic mezi ČSFR a Rakouskou republikou, podepsané 15.10.1990.
  • 7. Výkon výše uvedených oprávnění může být zrušen, pozastaven nebo k jejich využívání mohou být uloženy podmínky v případě, že dojde ke změně recipročních oprávnění ČSA v Rakousku nebo subjekt poruší čs.zákony a předpisy nebo podmínky tohoto oprávnění, ne bo nebudou plněna ustanovení zákona 513/81 Sb.

Doporučujeme firmy

SHOPEA.CZ - marketingová agentura Rosice
Online marketing a tvorba webových stránek. Pečujeme o více než 400 webů. Zvyšíme vám návštěvnost webu či e-shopu a tím získáte více poptávek a objednávek.

Copyright © 2023

Logo Katalog.cz