AUT - Centrum o.p.s.

Ulice Pod Brentovou 555/555
Obec Praha 5
PSČ 15000
IČO 24226912
ID datové schránky vsy439j


Předmět podnikání
  • Psychologické poradenství a diagnostika
  • Sestavování a realizace individuálních interdisciplinárních terapeutických protramů pro osoby s poruchami autistického spektra a poruchami chování, včetně jejich rodin a nejbližšího sociálního prostředí
  • Výchova a vzdělávání, osvětová činnost a poskytování informací týkajících se problematiky osob s poruchami autistického spektra a poruchami chování včetně poradenství a konzultací - pro laickou veřejnost a zainteresované rodiče
  • Výchova a vzdělávání, osvětová činnost a poskytování informací o současných metodách používaných při terapii osob s poruchami autistického spektra a poruchami c hování, především aplikované behaviorální analýze, včetně poradenství a konzultací - pro odbor nou veřejnost
  • Poradenství, konzultace a podpora při zajišťování ochrany práv, zájmů a potřeb osob s poruchami autistického spektra, zejména dětí, a jejich rodin
  • Poradenství, konzultace a podpora různých aktivit pro rodiny a dětmi s poruchami autistického spektra a poruchami chování

Copyright © 2023