"Bytové družstvo Poruba 972"

Sídlo firmy:
Ulice Nálepkova 972/972
Obec Ostrava
PSČ 70800

Obchodní rejstřík:
Název firmy "Bytové družstvo Poruba 972"
IČO 25373676
ID datové schránky mhknyj7


Kategorie


Předmět podnikání
  • 1. Předmět činnosti družstva je pronájem bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s užíváním bytů, nebytových prostor a společných prostor. Dále je předmětem činnosti zabezpečování provozu, oprav, údržby a oprav bytového a nebytového fondu včetně pozemku ve vlastnictví družstva nebo členů družstva (a ve spoluvlastnictví družstva a jeho členů).
  • 2. Tím se rozumí zejména: a) přidělování uvolněných družstevních bytů a nebytových prostor a uzavírání nájemních smluv b) převádění bytových jednotek do vlastnictví členů c) poskytování základních služeb spojených s užíváním bytů a nebytových a společných prostor d) zabezpečování údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace bytového a nebytového fondu, včetně pozemku e) zabezpečování hospodaření a správy bytového a nebytového fondu, včetně pozemků, resp. domů, zejména po stránce právní, finanční a účetní f) zabezpečování provozu budov, resp. domů a provádění kontrol jejich technického stavu

Copyright © 2023