Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s.

Sídlo firmy:
Ulice K Fialce 399/399
Obec Praha 5
PSČ 15500

Obchodní rejstřík:
Název firmy Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s.
IČO 26550105
ID datové schránky yxsh27q


Kategorie


Předmět podnikání
 • A) Výchova, výcvik a předávání psů se speciálním výcvikem - psi asistenční, signální, vodící, terapeutičtí, průvodcovští, canisterapeutičtí (dále jen psi se speciálním výcvikem) osobám se zdravotním postižením či subjektům, které splňují kritéria společno sti pro přidělení psa se speciálním výcvikem.
 • B) Výchova a výcvik zvířat v oblasti jejich využití ve prospěch osob se zdravotním postižením a v oblasti zooterapie.
 • C) Secvičování psů se speciálním výcvikem s osobami se zdravotním postižením a poskytování následného servisu v oblasti využití a péče o psa po celou dobu jeho činné služby.
 • E) Podílení se na organizaci výběru, školení a zkoušek rozhodčích - posuzovatelů práce psů se speciálním výcvikem ve spolupráci s dalšími odbornými organizacemi.
 • F) Podílení se na pořádání zkoušek a testů chování psů na veřejnosti dle mezinárodních standardů a Zkušebního řádu Klubu speciálního výcviku Českého kynologického svazu ve spolupráci s dalšími odbornými organizacemi.
 • G) Odborné zajišťování vzdělávacích, poradenských a osvětových akcí v oblasti canisterapie a zooterapie pro majitele psů se speciálním výcvikem a veřejnost.
 • H) Odborné zajišťování vzdělávacích a osvětových akcí v oblasti vztahů mezi zdravými osobami a osobami s postižením.
 • I) Odborné zajišťování vzdělávacích a osvětových činností v oblasti canisterapie, testování canisterapeutických týmů a praktické využívání psů v oblasti canisterapie.
 • J) Organizování seminářů a školení v oboru výcviku a vyžití psů se speciálním výcvikem.
 • K) Organizování tréninkových, soutěžních, rekondičních a volnočasových aktivit pro majitele psů se speciálním výcvikem.
 • L) Organizování vzdělávání osob zajímajících se o služby osobám se zdravotním postižením s využitím psů se speciálním výcvikem.
 • M) Spoluúčast na programu prevence úrazů způsobených psem a na osvětové a přednáškové činnosti o zásadách chování se ke psům pro veřejnost, zejména pro mládež.
 • N) Poskytování odborných kurzů v oblasti společenské výchovy psů.
 • O) Organizování společenských a benefičních akcí.
 • P) Vydávání periodik v oboru výcviku a vyžití psů se speciálním výcvikem.

Copyright © 2023