Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
  1. Provozovatelem serveru Katalog.cz (dále také "katalog firem") je společnost SHOPEA.CZ, s.r.o., se sídlem Zbýšovská 806, 665 01 Rosice, IČO 03910211, zapsaná u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 87362. Provozovatel je plátce DPH.
  2. Uživatelem serveru je podnikatel tj. fyzická nebo právnická osoba, která má přidělené IČO v ČR a která požádá o vložení informací o své firmě do katalogu firem.
  3. Uživatel může požádat o vložení firmy (dále také firemního zápisu) prostřednictvím online formuláře, e-mailem či telefonicky, které jsou dostupné na www.katalog.cz.
  4. Vytvořením firemního zápisu, na základě žádosti Uživatele, dochází ke vzniku smluvního vztahu, které popisují tyto obchodní podmínky.
 2. Popis služby Katalog.cz
  Server Katalog.cz je katalog firem, který je dostupný online veřejnosti. Zápisem v katalogu firmy získávají potenciální zákazníky, které na Katalog.cz vyhledávají nejrůznější firmy, dodavatele, apod.
 3. Varianty firemních zápis
  Více informací o firemních zápisech a možné inzerci, najdete na www.katalog.cz/inzerce/
  1. Základní firemní zápis - zdarma
   Základní firemní zápis je zdarma.
  2. Přednostní firemní zápis
   Přednostní zápis je placený. Obsahuje více informací než Základní zápis, je zobrazován na předních pozicích v kategoriích a vyhledávání a také je barevně zvýrazněn.
 4. Zrušení firemního zápisu
  1. Uživatel může kdykoli požádat o zrušení firemního zápisu, a to písemně na e-mail info@katalog.cz.
   Případné uhrazené (nedočerpané) služby jsou také zrušeny, a to bez náhrady. Uhrazené finanční prostředky se nevrací.
  2. Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení zápisu, který odporuje dobrým mravům, obsahuje nepravdivé či zavádějící informace, porušuje zákony ČR, apod. I v tomto případě je firemní zápis zrušen bez náhrady a nejsou vraceny žádné finanční prostředky za uhrazené služby.
 5. Nabídka doplňkových služeb
  Provozovatel (SHOPEA.CZ, s.r.o.) si vyhrazuje právo nabídnout Uživateli doplňkové služby v oblasti online marketingu, tvorby webových stránek, apod.
  Tyto nabídnuté služby nejsou žádným způsobem povinné a je na svobodné vůli Uživatele, zda je přijme.
 6. Platnost obchodních podmínek
  Tyto podminky nabývají platnosti jejich zveřejněním. Provozovatel si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Změnu a její účinnosti zveřejní na webu www.katalog.cz.
  Tyto obchodní podmínky jsou platné od 14.2.2024.

Copyright © 2023